در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، سلسله گفت‌وگوهای اینترنتی ” نوبر ” تهیه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی آناج به چالش‌ها و مسائل مدیریت شهری اختصاص یافته است.

نوبر، بخش اول این گفت‌وگوها را با جواد فتحی، حقوقدان و داوطلب شورای ششم آغاز کرد. فتحی از سابقه مدیریت در بخش خصوصی و منطقه آزاد ارس برخوردار بوده و بدلیل چالش با رویکرد رفتاری و مدیریتیِ صادق نجفی از آن مجموعه استعفا کرد.

 


جواد فتحی، حقوقدان: بانک‌ها در قبال پروژه‌های شهری و استانی مکلف‌اند

1400-03-03