• هشدار قرمز در آذربایجان‌شرقی/ ذخیره بانک خون به پایان رسیده است

    به گزارش آناج، با شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‌های گذشته به تعلیق افتاده و اهدای خون یکی از کارهایی است که در چند ماه گذشته توسط مردم به فراموشی سپرده شده است. اگرچه در مقاطعی بسیجیان و روحانیون پویش‌های اهدای خون به راه انداختند اما با توجه به ادامه کرونا و ترس مردم برای […]