• استعفای پاشینیان برای بقای قدرت

    نخست‌وزیر ارمنستان تاریخ استعفایش را در ماه پیش روی میلادی یعنی آوریل اعلام و تأکید کرد که استعفایش به معنای خروجش از صحنه سیاسی نیست و فقط برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از موعد است که در آن حزب حاکم «گام من» قصد شرکت و پیروزی دارد.