• بازگشایی مدارس

    حضور اختیاری در مدارس

    فرماندار تبریز گفت: از اول بهمن ماه مدارس فقط برای پایه‌های اول و دوم ابتدایی به صورت اختیاری بازگشایی خواهند شد.