• دیپلماسی سلامت ترکیه از واکسن کرونا

    خرید 50 میلیون دز واکسن چینی و تزریق آن با روال کنونی، به معنای این است که ترکیه تا 3 ماه آینده وارد مرحله ایمنی جمعی شده و 70 درصد از جامعه این کشور واکسینه می‌شوند.