• پیروزی دیپلماتیک آذربایجان در آزادی اسرای ارمنی

    آذربایجان با آزاد کردن ۱۵ اسیر ارمنی از یک سو بخشی از فشار غرب به‌ویژه آمریکا را کاست و از سوی دیگر نقشه مین‌گذاری مناطق وسیعی را در اختیار گرفت که سندی بر حاکمیت آذربایجان بر این مناطق می‌باشد و فرایند پاکسازی و اسکان مردمی را تسریع خواهد کرد.

  • تنها 2.5 درصد ارامنه طرفدار تقویت روابط با ایران هستند

    آرام نواساردیان رئیس نمایندگی ارمنستان در انجمن بین‌المللی گالوپ با ارائه نتایج آخرین نظرسنجی گفت: بیشتر ساکنان ارمنستان طرفدار تقویت روابط با روسیه هستند و کمتر از 2.5 درصد طرفدار تقویت روابط با ایران هستند.

  • ارامنه قره‌باغ منطقه را ترک می‌کنند

    عدم امنیت در آینده، مسائل اجتماعی و همچنین کمبود زیرساخت‌های لازم برای تداوم زندگی در مناطق تحت کنترل صلح‌بانان روسی در قره‌باغ باعث افزایش مهاجرت ارامنه این منطقه به ارمنستان یا روسیه شده است.