• 11:21

  • 1401-03-28

  • کد خبر: 37340

بر اساس آخرین اطلاعات وزارت بهداشت؛

آذربایجان شرقی در صدر کمترین میزان استفاده از ماسک در کشور!

کمترین میزان استفاده از ماسک در شاغلان و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور، مربوط به آذربایجان شرقی با ۲۸.۹۵ درصد بوده است.

به گزارش آناج، میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ (از ۲۱ تا ۲۸ خرداد)، همچنان پایین و بیش از  ۴۸.۰۷ درصد بوده است.

میانگین استفاده از ماسک در شاغلان و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۸ تا ۲۵ خرداد ۴۱.۸۵ درصد است که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۶۲.۷۵ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به آذربایجان شرقی با ۲۸.۹۵ درصد بوده است.

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ خرداد ۵۵.۲۲ درصد بوده و در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان خراسان شمالی با ۷۳.۴۷ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان تهران با ۴۶.۲۵ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۱۱ تا ۲۵ خرداد ۵۵.۲۲ درصد بوده است که فرودگاه‌ها با ۹۲.۵۰ درصد بیشترین میزان رعایت و پاساژها با ۴۹.۵۱ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.

همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلان و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور از  ۱۱ تا ۲۵ خرداد ۴۱.۸۵ درصد بوده  که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۰ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به استخرهای شنا و مراکز تفریحی با ۳۲.۷۴ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از  ۱۸ تا ۲۵ خرداد ۴۷.۰۶ درصد بوده که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان خراسان شمالی با ۶۳.۴۲ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۳۳.۵۰ درصد بوده است.

همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۱۱ تا ۲۵ خرداد ۴۷.۰۶ درصد بوده که اداره‌ها و سازمان‌ها با ۸۰.۲۶ درصد بیشترین میزان رعایت و پاساژها با ۳۷.۴۳ درصد کمترین میزان رعایت پروتکل فاصله‌گذاری را داشته‌اند.

میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۸ تا ۲۵ خرداد ۵۵.۲۴ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان خراسان شمالی با ۸۲.۲۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به تهران با ۴۸.۸۷ درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۱۱ تا ۲۵ خرداد  ۵۵.۲۴ درصد بوده است. فرودگاه‌ها با ۹۲.۵۰ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۴۹.۰۶ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۸ تا ۲۵ خرداد از تعداد سه میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۱۷۸ هزار و ۹۵۴  مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین در این مدت تعداد ۲۸ هزار و ۹۱۵ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۵۳۶ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده از طریق سامانه ۱۹۰، پنج هزار و ۶۱۰ تماس و تعداد کل شکایات ثبت شده ۲ هزار و ۲۱۰ شکایت بوده است.

شکایت از عرضه مواد غذایی فاسد در اصناف تهیه و توزیع مواد غذایی، در صدر جدول قرار گرفته است.

در عین حال بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها بوده که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست و عدم استفاده از ماسک توسط کارکنان گزارش شده است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.