چندرسانه ای

امام جمعه تبریز در خطبه‌های پیش از نماز:

استاندارد دوگانه غرب در اعتراضات فرانسه و سرزمین‌های اشغالی دیده شد/۱۲ فروردین نخستین روز حکومت الله است

آل هاشم، امام جمعه تبریز تاکید کرد: اعتراضات فرانسه و سرزمین‌های اشغالی ویترین استانداردهای دوگانه غربی‌هاست.