چندرسانه ای

به بهانه فرارسیدن سالروز میلاد مولی الموحدین، علی ابن ابیطالب؛

علی آمد تا برای همیشه از آستین هلال رجب، برکت بچکد!

علی آمد به عطر روز سیزدهم، تا برای همیشه از آستین هلال رجب برکت بچکد و عشق جاری شود به رسم بهشت.