چندرسانه ای

سردار شهید سید محمد حجازی یک ماه هدیه‌ی خدا آژیر بنفش

حسین حاتمی در گفت‌وگو با آناج مطرح کرد؛

امعان‌نظر؛ رویکرد هیئت نظارت

حاتمی گفت: هیئت نظارت استانی با امعان نظر و رویکرد مساعدت‌آمیز به پرونده‌ها رسیدگی و در حال جمع بندی نهایی است که نتایج آن در موعد قانونی از سوی فرمانداری‌ها اعلام خواهد شد.