قاصدک
1
  مدرسه میثاق
  کادر فنی در دیدارهای دوستانه به خواسته‌ی خود رسید

  کادر فنی در دیدارهای دوستانه به خواسته‌ی خود رسید

  همه من را با رونالدو می‌شناسند!

  همه من را با رونالدو می‌شناسند!

  پوررحمتی: سال 97، سال برداشت زحماتم است

  پوررحمتی: سال 97، سال برداشت زحماتم است

  آذربایجان‌شرقی در سال 97 تیترهای ورزشی را به خود اختصاص می‌دهد

  آذربایجان‌شرقی در سال 97 تیترهای ورزشی را به خود اختصاص می‌دهد

  120 سال است در فوتبال هستم!

  120 سال است در فوتبال هستم!

  احمدی: برخی از گزارشگرها هوادار هستند!

  احمدی: برخی از گزارشگرها هوادار هستند!

  اولین بازی با پیراهن تراکتور، شیرین‌ترین اتفاق سال 96 بود

  اولین بازی با پیراهن تراکتور، شیرین‌ترین اتفاق سال 96 بود

  مهدی‌پور: ایرانپوریان کاخ آرزوهایم را نابود کرد!

  مهدی‌پور: ایرانپوریان کاخ آرزوهایم را نابود کرد!