1
  من آقای خاص ورزقانم!

  من آقای خاص ورزقانم!

  داوری جزو فوتبال نیست!

  داوری جزو فوتبال نیست!

  آرزویم قضاوت در المپیک است

  آرزویم قضاوت در المپیک است

  حجاب از لژیونر شدن برایم مهم‌تر است

  حجاب از لژیونر شدن برایم مهم‌تر است

  آناج لایو/ آرزوی قهرمانی تراکتور با سناریو!

  آناج لایو/ آرزوی قهرمانی تراکتور با سناریو!

  هواداران، بهترین بازیکن تراکتور

  هواداران، بهترین بازیکن تراکتور

  پاقدمم برای ایرانی‌ها خوب بود

  پاقدمم برای ایرانی‌ها خوب بود

  من الگوی خودم هستم!

  من الگوی خودم هستم!