1
  مدرسه میثاق
   فوتبالم را مدیون کمالوند هستم

  فوتبالم را مدیون کمالوند هستم

  بازی در تراکتور رویای من بود

  بازی در تراکتور رویای من بود

  با پول «ربا» عازم مسابقات جهانی شدیم!

  با پول «ربا» عازم مسابقات جهانی شدیم!

  اولینی که در شهر اولین‌ها حمایت نمی‌شود!

  اولینی که در شهر اولین‌ها حمایت نمی‌شود!

  چندین «آزادی» را با دستان خود زنده به گور کرده‌ایم

  چندین «آزادی» را با دستان خود زنده به گور کرده‌ایم

  کیانی: فقط به عشق هواداران در تراکتور ماندم

  کیانی: فقط به عشق هواداران در تراکتور ماندم

  افتخارم ثابت قدمی در راه ولایت و شهداست

  افتخارم ثابت قدمی در راه ولایت و شهداست

  بازنشر/ در جبهه، شهادت، جانبازی و اسارت را تجربه کردم!

  بازنشر/ در جبهه، شهادت، جانبازی و اسارت را تجربه کردم!