1
  هواداران، بهترین بازیکن تراکتور

  هواداران، بهترین بازیکن تراکتور

  پاقدمم برای ایرانی‌ها خوب بود

  پاقدمم برای ایرانی‌ها خوب بود

  من الگوی خودم هستم!

  من الگوی خودم هستم!

  آرزو دارم در سال نو به تراکتور برگردم

  آرزو دارم در سال نو به تراکتور برگردم

  خاله‌ام استعدادم را کشف کرد

  خاله‌ام استعدادم را کشف کرد

  ساعی: تراکتور ظرفیتی برای ایران است

  ساعی: تراکتور ظرفیتی برای ایران است

  «عیبی یوخ» فلسفه بزرگ هواداری

  «عیبی یوخ» فلسفه بزرگ هواداری

  بازیکن سابق تراکتور: حق من این نبود!

  بازیکن سابق تراکتور: حق من این نبود!