1
  با اطلاعات اشتباه برچسب «ژن خوب» خوردم

  با اطلاعات اشتباه برچسب «ژن خوب» خوردم

  امیدوارم روزی کریم را با پیراهن تراکتور ببینیم

  امیدوارم روزی کریم را با پیراهن تراکتور ببینیم

  فوتبال جهان، زیر چشمان تیزبین پالدی سیستم

  فوتبال جهان، زیر چشمان تیزبین پالدی سیستم

  محصص: به این تراکتور خوش‌بینم

  محصص: به این تراکتور خوش‌بینم

  کمالوند: گفته بودم تراکتور با زنوزی موفق می‌شود

  کمالوند: گفته بودم تراکتور با زنوزی موفق می‌شود

  عبدالله‌زاده، «سنی دئییرلر»!

  عبدالله‌زاده، «سنی دئییرلر»!

  گفت‌وگوی آناج با سرمربیانی که خبرنگار بودند!

  گفت‌وگوی آناج با سرمربیانی که خبرنگار بودند!

  کادر فنی در دیدارهای دوستانه به خواسته‌ی خود رسید

  کادر فنی در دیدارهای دوستانه به خواسته‌ی خود رسید