1
  با پول «ربا» عازم مسابقات جهانی شدیم!

  با پول «ربا» عازم مسابقات جهانی شدیم!

  اولینی که در شهر اولین‌ها حمایت نمی‌شود!

  اولینی که در شهر اولین‌ها حمایت نمی‌شود!

  چندین «آزادی» را با دستان خود زنده به گور کرده‌ایم

  چندین «آزادی» را با دستان خود زنده به گور کرده‌ایم

  کیانی: فقط به عشق هواداران در تراکتور ماندم

  کیانی: فقط به عشق هواداران در تراکتور ماندم

  افتخارم ثابت قدمی در راه ولایت و شهداست

  افتخارم ثابت قدمی در راه ولایت و شهداست

  بازنشر/ در جبهه، شهادت، جانبازی و اسارت را تجربه کردم!

  بازنشر/ در جبهه، شهادت، جانبازی و اسارت را تجربه کردم!

  مردم سوال می‌کنند مگر مچ‌اندازی ورزش است؟!

  مردم سوال می‌کنند مگر مچ‌اندازی ورزش است؟!

  کمالوند: تبریز وطن اصلی من است

  کمالوند: تبریز وطن اصلی من است