1
  ساعی: تراکتور ظرفیتی برای ایران است

  ساعی: تراکتور ظرفیتی برای ایران است

  بازیکن سابق تراکتور: حق من این نبود!

  بازیکن سابق تراکتور: حق من این نبود!

  «عیبی یوخ» فلسفه بزرگ هواداری

  «عیبی یوخ» فلسفه بزرگ هواداری

  "تعصب" از ویژگی‌های مردم تبریز است

  دستکش تراکتور را با دستکش طلا عوض نمی‌کنم

  دستکش تراکتور را با دستکش طلا عوض نمی‌کنم

  نگاه‌ها به بازیکنان لژیونر تبعیض‌آلود است

  نگاه‌ها به بازیکنان لژیونر تبعیض‌آلود است

  علیزاده: باید تختی‌ها را پرورش دهیم

  علیزاده: باید تختی‌ها را پرورش دهیم

  فوتبال ما سال‌هاست که یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است

  فوتبال ما سال‌هاست که یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است