1
  مدرسه میثاق
  عبدالله‌زاده، «سنی دئییرلر»!

  عبدالله‌زاده، «سنی دئییرلر»!

  گفت‌وگوی آناج با سرمربیانی که خبرنگار بودند!

  گفت‌وگوی آناج با سرمربیانی که خبرنگار بودند!

  کادر فنی در دیدارهای دوستانه به خواسته‌ی خود رسید

  کادر فنی در دیدارهای دوستانه به خواسته‌ی خود رسید

  همه من را با رونالدو می‌شناسند!

  همه من را با رونالدو می‌شناسند!

  پوررحمتی: سال 97، سال برداشت زحماتم است

  پوررحمتی: سال 97، سال برداشت زحماتم است

  آذربایجان‌شرقی در سال 97 تیترهای ورزشی را به خود اختصاص می‌دهد

  آذربایجان‌شرقی در سال 97 تیترهای ورزشی را به خود اختصاص می‌دهد

  120 سال است در فوتبال هستم!

  120 سال است در فوتبال هستم!

  احمدی: برخی از گزارشگرها هوادار هستند!

  احمدی: برخی از گزارشگرها هوادار هستند!