1
  سوگیتا: سن چاغیرسان گلرم من

  سوگیتا: سن چاغیرسان گلرم من

  صفرزاده: امیدوارم سهمیه المپیک را کسب کنم

  صفرزاده: امیدوارم سهمیه المپیک را کسب کنم

  دوست دارم تراکتور قهرمان لیگ شود

  دوست دارم تراکتور قهرمان لیگ شود

  استفاده از داوران پشت دروازه عجولانه بود

  استفاده از داوران پشت دروازه عجولانه بود

  فکر می‌کردم هاکی ورزشی پسرانه است

  فکر می‌کردم هاکی ورزشی پسرانه است

  از مدافعی که مهاجم شد تا قاتل سرخابی‌ها

  از مدافعی که مهاجم شد تا قاتل سرخابی‌ها

  لیگ برتر یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است

  لیگ برتر یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است

  اخباری: به همسرم گفتم ترکی یاد می‌گیرم

  اخباری: به همسرم گفتم ترکی یاد می‌گیرم