1

  "تعصب" از ویژگی‌های مردم تبریز است

  دستکش تراکتور را با دستکش طلا عوض نمی‌کنم

  دستکش تراکتور را با دستکش طلا عوض نمی‌کنم

  نگاه‌ها به بازیکنان لژیونر تبعیض‌آلود است

  نگاه‌ها به بازیکنان لژیونر تبعیض‌آلود است

  علیزاده: باید تختی‌ها را پرورش دهیم

  علیزاده: باید تختی‌ها را پرورش دهیم

  فوتبال ما سال‌هاست که یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است

  فوتبال ما سال‌هاست که یک قهرمانی به تراکتور بدهکار است

  سوگیتا: سن چاغیرسان گلرم من

  سوگیتا: سن چاغیرسان گلرم من

  صفرزاده: امیدوارم سهمیه المپیک را کسب کنم

  صفرزاده: امیدوارم سهمیه المپیک را کسب کنم

  دوست دارم تراکتور قهرمان لیگ شود

  دوست دارم تراکتور قهرمان لیگ شود