یادداشت روز

    حقانیت با تخریب اثبات نمی‌شود؛

    منتقد دولت یا سپری برای روحانی؟

    با ‌آنکه دل خوشی از ظریف و برخی سیاست‌هایش نداشتم اما وقتی همکارم گفت این فایل صوتی را گوش کن، اولین جمله‌ای که بعد از شنیدن آن صوت بر زبان ‌آوردم، «چرت و پرت می‌گوید» بود.
    1396/3/8 10:11
1