یادداشت روز

    هیس! دیپلمات‌‌‌ها در حال بررسی اوضاع هستند؛

    کمیته نظارت بر حُسنِ اجرای تحریم!

    آمریکا تحریم می‌کند و دیپلمات‌‌های ایرانی نیز جلسه تشکیل می‌‌دهند و مقابل دوربین از بسته‌‌ی ویژه سخن می‌‌آورند و باز هیچ نمی‌‌‌شود و باز آمریکا تحریمی دیگر وضع می‌‌کند.
    1396/5/4 12:06
1