یادداشت روز

    زیاده‌‌خواهی آمریکایی‌‌ها در برابر تعهداتی که انجام نشد؛

    ترامپ راست می‌‌گوید، برجام باید بازبینی شود!

    سردمداران آمریکا خواستار بازنگری برجامی هستند که تاکنون بیشتر به نفع آنان بوده است و علی‌‌رغم پایبندی ایران به تعهدات، تحریم‌‌ها رفع نکرده و بر شدت آن نیز افزوده‌‌اند.
    1396/6/29 10:01
1