یادداشت روز

    سونامی اقتصادی در کشور، این‌بار با FATF؛

    آیا FATF همان برجام 2 است؟

    تروریزم در تعریف آمریکایی‌ها یعنی آن چیزی که منافع آنها را به خطر می اندازد و احتمالا رفته رفته تمامی نیروهای نظامی ایران جزو تروریسم آمریکایی ها خواهند شد
    1397/3/31 09:03
1