مطالب مرتبط با واژه 'روابط ایروان تلاویو'

  مواضع منفعلانه‌ی پان ایرانیست‌ها پیرامون افتتاح سفارت ایروان در تلاویو؛

  تلاش تصمیم سازان برای قبح زدایی حضور اسرائیل در منطقه

  کسانی که سال ها نسخه ی ارتباط با ارمنستان را برای دولت های مختلف تهران پیچیده اند، در موضوع افتتاح سفارت ایروان در تلاویو می گویند: نگرانى کارشناسان از اقدام ارمنستان براى گشایش سفارت در اسرائیل، مبنا ندارد!
  1399/1/12 13:30

  تاملی بر گسترش روابط صهیونیست‌ها با ارمنستان؛

  فاز جدید جنگ سرد منطقه ای بین باکو-ایروان

  توسعه روابط با کشورهای منطقه ی قفقاز، یک راهبرد اساسی رژیم صهیونیستی برای کسب مشروعیت و کاستن از فشارهای بین المللی است و پیش از ارمنستان، جمهوری آذربایجان هم در این دام  گرفتار شده است.
  1399/1/6 21:49
2