مطالب مرتبط با واژه 'شیوع کرونا در آذربایجان'

  ویروس خیانت و دستگیری فرمانداران در جمهوری آذربایجان؛

  رونق کانال های اینترنتی و اعتراضات میدانی

  مسئولین برخی فرمانداری ها در جمهوری آذربایجان،بسته های حمایتی دولتی ویژه ی ایام کرونا را بدون درنظرگرفتن ضوابط و شناسایی نیازمندان،بین اقوام خودشان توزیع کرده و موجب خشم مردم شده اند.
  1399/2/17 17:48

  کرونا در جمهوری آذربایجان؛

  قرنطینه‌ی سراسری تا پایان فروردین و غیرممکن شدن خرید اقلام پزشکی

  برای مقابله با شیوع کرونا در جمهوری آذربایجان تمامی مدارس و دانشگاهها تعطیل و برگزاری مراسم های عروسی و عزاداری ممنوع اعلام  شده  و به برخی کارمندان ادارات  به مدت یک ماه مرخصی داده شده است.
  1399/1/5 19:20
2