مطالب مرتبط با واژه 'بقال'

    تهدید اقتصاد خرد به واسطه سرمایه‌داری؛

    بقـالِ محـله را دریـابیم

    «نسیه» و «حساب دفتری» که گره‌گشای خانواده‌هایی با درآمد فصلی یا به مشکل‌خورده بودند، در فروشگاه‌های بزرگ جایی ندارد و این یکی از هزاران تهدیدی است که زندگی امروز با آن مواجه است.
    1398/11/6 15:11
1