مطالب مرتبط با واژه 'پایان راه کتاب'

    یادداشت وارده؛

    پایان راه کتاب

    کاهش توان خرید مردم و توسعه بی‌رویه و بی‌برنامه مراکز نشر در کشور از سویی و کتابسازی نویسندگان گوگلی! این شغل شریف را با بحران مواجه کرده است. کاش علاقمندان کتاب که دستشان به جایی می‌رسد به داد این شغل شریف برسند.
    1398/11/1 11:45
1