مطالب مرتبط با واژه 'نفوذ صهیونیست ها'

    زمینه های همکاری باکو و تلاویو؛

    نقش حیاتی جمهوری آذربایجان برای صهیونیست ها

    صهیونیست ها معتقدند،جمهوری آذربایجان میتواند به دلیل ماهیت سکولاری که برای دولت این کشور تعریف شده است ، می تواند به عنوان کشوری نمونه برای حضور یهودیان در کشوری غیر از اسرائیل،تبدیل شود.
    1398/8/22 19:04
1