مطالب مرتبط با واژه 'قیصر امین پور'

    علاقه وافر قیصر امین‌پور به امام خمینی

    قیصر امین‌پور شیفته‌ امام بود و در مقابل کسانی که از او ایراد می‌گرفتند که چرا برای امام شعر سروده‌ای، می‌گفت: مگر می‌شود شاعر باشی و دل در گرو زیبایی داشته باشی و در مقابل آن همه زیبایی سکوت کنی.
    1398/8/9 09:13
1