مطالب مرتبط با واژه 'طبل کوبی'

    به نشانی علم/۶ ؛

    تبارک الله فی‌ طبالی!

    این اپیدمی طبالی، حالا همه بچه‌ها و جوون‌ها را گرفته و از بچه دبستانی تا پیرمرد هفتاد ساله، سینه زنی و زنجیر زنی و عزاداری را بیخیال شده‌اند و تعداد طبلها از عزادارها بیشتر و بیشتر شده است.
    1398/6/17 16:49
1