مطالب مرتبط با واژه 'یاچه ارومیه'

    فرمول ناپخته‌ی وان برای دریاچه‌ی ارومیه؛

    اشکالات اکوسیستمی کارشناسان/ یک تیر و دو نشان ترکیه

    در حالی که آقای کلانتری در ابتدای امسال، مدعی بود دولت با برنامه ریزی مناسب، دریاچه ی ارومیه را از مرگ حتمی نجات داده است این بار از انتقال آب دریاچه وان برای نجات دریاچه ارومیه سخن می‌گوید.
    1398/5/24 10:21
1