مطالب مرتبط با واژه 'افصحی'

    از دل نرود هر آنکه از دیده برفت!

    تَکرار نام "جبارزاده" در یک مراسم

    تابستان داغ تبریز با نزدیک شدن به ایام انتخابات داغ تر می شود. از همین رو چهره هایی که قرار است در کارزار انتخابات رقابت کنند، به بهانه های مختلف بر سر زبان ها می‌چرخند.
    1398/5/3 14:39
1