مطالب مرتبط با واژه 'روابط دیپلماتیک منطقه ای'

    ضرب المثلی که کاربرد خود را از دست داد؛

    اصفهان نصف جهان است، اگر تبریز نباشد

    رفت و آمدهای دیپلماتیک و انعقاد قراردادهای بین المللی در اصفهان نشان میدهد که تبریز از قافله‌ی تجارت و دیپلماسی عقب مانده و ضرب المثل قدیمی "اصفهان نصف جهان است اگر تبریز نباشد" کاربرد خود را از دست داده است.
    1398/4/6 13:26
1