مطالب مرتبط با واژه 'انضباط مکتبی'

    یادداشت وارده؛

    انضباط مکتبی

    انضباط مکتبی یعنی از خوراک و پوشاک و مسکنمان، تا نگاهمان تا حرف زدنمان، تا رفت و آمد و سفرمان، باید با دینمان جور دربیاید و الا ما هم چیزی شبیه شلم شوربایی هستیم که سفره ی معاویه و نماز علی، هر دو برایمان لذت خواهد داشت.
    1398/3/19 16:58
1