مطالب مرتبط با واژه 'بیاختیاری دولتی ها'

    یادداشت وارده؛

    بی اختیاری دولتی!

    روحانی نیز به حربه خاتمی و احمدی نژاد از باب بی اختیاری روی آور شد و سعی می کند با اظهارات خود و عملیات رسانه ای زنجیره ای ها، شانه از بار مسئولیت خالی کند.
    1398/2/25 11:08
1