مطالب مرتبط با واژه 'اشتباه دوری از ایران'

    آناج گزارش می‌دهد؛

    همکاری‌های ریاض باکو و نگاهی به عاقبت عمرالبشیر

    زرق و برق دلارهای نفتی سعودی بعضا برخی کشورهای منطقه را دچار اشتباه محاسباتی می‌کند، حال آنکه تامل کوتاهی در همپیمانان سابق عربستان نشان می‌دهد، نمی‌توان به قول و فعل سعودی‌ها اعتماد کرد.
    1398/2/1 10:47
1