مطالب مرتبط با واژه 'موزه‌های کشور'

    مدیرکل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی کشور؛

    رشد 120 درصدی در تعداد موزه‌های خصوصی/ توسعه موزه‌ها در راستای توسعه جامعه

    کارگر گفت:پا به عرصه‌ای گذاشته ایم که رشد موزه‌ها نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، در موزه‌های خصوصی شاهد ۱۲۰ درصد رشد هستیم  بطوریکه مدیران میراث فرهنگی استان‌ها به طور مستمر بر تقاضا مکرر بخش خصوصی و مجموعه‌دارها برای راه‌اندازی موزه‌ها تاکید دارند.
    1398/1/29 12:55
1