مطالب مرتبط با واژه 'برگزاری جشنواره خوشنویسی «باب العلم»'

    رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود خبر داد؛

    برگزاری جشنواره خوشنویسی «باب العلم»

    رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود از برگزاری جشنواره خوشنویسی «باب العلم» در این شهرستان خبر داد.
    1398/1/27 22:58
1