مطالب مرتبط با واژه 'راه آهن آستارا رشت'

    اختصاصی آناج؛

    پاسخ به یک شبهه و اهمیت راه آهن آستارا رشت برای آذربایجان

    پیشتر بارها در مورد طرح خط آهن رشت آستارا صحبت شده است اما هنوز هم همانطور که آذری‌ها با ترفند تبلیغاتی رسانه‌ای سعی می‌کنند تا ضرورت اجرای طرح برای ایران را القاء کنند،برخی مسئولین نیز در همین مسیر گام بر می‌دارند!
    1397/12/23 15:55
1