مطالب مرتبط با واژه ' رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران'

    رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران؛

    تراز تجاری ایران مثبت شد

    رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران با بیان اینکه آمریکا باید بداند ایران انتخاب بدی برای جنگ اقتصادی بود گفت: در حال حاضر تراز تجاری ایران مثبت شده است.
    1397/11/11 17:19
1