مطالب مرتبط با واژه 'طرح شفافیت آرا'

    سلسله یادداشت‌های "منِ یک لاقبا"-حسن عدالتی

    پسرت نماینده مجلس می‌شود، چون اهل شفافیت نیست!

    حسن عدالتی نویسنده تبریزی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با قالب طنز در معرض مخاطب قرار می‌دهد؛ وی اینبار سراغ شفافیت آراء نمایندگان و ضمانت ندادن ظریف رفته و داستان کوتاهی را روایت می کند.
    1397/7/19 10:32
1