• 16:58

  • 1401-05-10

  • کد خبر: 41047

یادداشت آناج؛

حیات سیاسی با چه منطقی، به چه قیمتی؟!

گاهی برخی سیاستمدارانِ امروزی که با مکر و حیله سرو کار دارند و از منطق دها برای مقاصد سیاسی شان بهره میبرند، در بین برخی ها صاحب شم سیاسی و بعنوان عنصر موفق معرفی میشوند.

گروه سیاسی آناج/ مرتضی بزرگی؛ جامعه امروز به ويژه در ابعاد سياسى اجتماعى، آلوده به سیاست «دهاء» است. داهى یا همان زیرک و هوشیار، عنوان روشنفكرانه‏ ای است كه در كنار عنصر «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، معيار خرد ورزی و سیاستمداری محسوب مى‏شود. اگر چه این آفت در طول تاریخ هم، قابل مشاهده است. موفقیت امویان در سايه ی حيله‏ و مکر سیاست ورزانی همچون اشعث و عمروعاص که در بین بسیاری از مسلمانان بعنوان #مسلمان_باوجاهت و عناصر اثرگذار و جریان ساز شناخته میشدند، محصول تکیه بر اصل «داهى» بود. اصلِ پیروزی از آن کسانی است که با زیرکی پیش میروند نه با صداقت و اخلاص. اگر مى‏خواستند كسى را در حد بالائى از زيركى توصيف نمايند مى‏گفتند: «ادهى من العمرو»: زيرك‏تر از عمرو است. جامعه ای که در اوایل انقلاب، گفتار و کردار پیامبر، الگو و سبک زندگی بود و شکوه اخلاص و ایثار بر آن حکمفرما بود، چنان دچار تغییر میشود که عمروعاص و عمرو عاص ها و اشعث ها الگوى خردورزى است.

پيش از آن دوران، داهى كسى بود كه اندیشه و زيركى و هوشمندى او در بستر و خدمت اسلام باشد و نقشه ی زيركانه در جهت غير دينى «شيطنت» ناميده مى‏شد و مورد مدمت مسلمانان بود، اما اينك این كردار اهريمينى، اصل اول زندگى محسوب مى‏گشت.

در سال شصت و یک هجری اين شيطنت، دها ناميده مى‏شد و توده ها «دهاء دينى» را «ساده لوحى» و مساوى با «فقدان شمّ سياسى» مى‏دانستند.

این منطق برایتان آشنا نیست؟! گاهی برخی سیاستمدارانِ امروزی که با مکر و حیله سرو کار دارند و از منطق دها برای مقاصد سیاسی شان بهره میبرند، در بین برخی ها صاحب شم سیاسی و بعنوان عنصر موفق معرفی میشوند. و بدا به حال جوانانی که با این منطق وارد عرصه سیاست میشوند، منطق غلطی که «دهاء دينى» را «ساده لوحى» و مساوى با «فقدان شمّ سياسى» میداند و حیات سیاسی را در بهره مندی از اصل زیرکی و شیطنت تلقی میکند.

انتهای پیام/

دیدگاه ها:

    احسن
    این واقعیت دقیقا شرح حال مخابرات تبریز است با انواع مکر و حیله طوری چسبیده اند به تخت و مقام که حتی با تغییر دولتها هم اینها ماندگار هستند
    البته خیلی هم ساده است هر کس صاحب نظر باشد با لابیگری پستها را در اختیار آنها قرار میدهند و افرادشان را استخدام می کنند و اینور با بی رحمی افتاده اند و سر مردم را می برند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.