التهاب در قانونی یا غیرقانونی بودن
 • 1398/06/03 14:54
 • 112247
آنچه در جلسه شورای شهر تبریز گذشت؛

التهاب در قانونی یا غیرقانونی بودن "هیئت رئیسه‌"/ مصوبات کمیسیون شهرسازی قربانی اختلاف در برگزاری انتخابات

صد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تبریز با حضور اعضا و شهردار تبریز برگزار شد.

به گزارش آناج، صد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تبریز با حضور اعضای شورا و شهردار تبریز برگزار شد. ادامه بررسی شیوه نامه سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز و انتخاب هئیت رئیسه از جمله دستور جلسات امروز شورای شهر بود.

اختلاف اعضای شورا بر سر انتخابات هیئت رئیسه و ترک جلسه توسط بابایی اقدم

بابایی اقدم عضو شورای شهر تبریز در انتقاد از روند مدیریت جلسه اظهار داشت: انتخابات هیئت رئیسه باید در ابتدای جلسه مشخص شود. دومین سال شورای شهر در دوم شهریور ماه به اتمام رسیده است و این جلسه خارج از عرف قانونی است. هیئت رئیسه فعلی رسمیت ندارد. به همین علت جلسه را ترک می کنم

بهشتی در اینباره بیان کرد: هیئت رئیسه در روز یازدهم شهریور انتخاب شده بنابراین ادامه کار هیئت رئیسه فعلی قانونی است.

قلیزاده دبیر شورای شهر تبریز گفت: دوره هر هئیت رئیسه یکساله است و تا یازدهم شهریور ماه ادامه دارد. تا انتخاب بعدی هیئت رئیسه جدید ادامه کار این ترکیب بلامانع است. قبول و یا رد کردن تذکرات بر عهده هیئت رئیسه است.

بررسی شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری تبریز

بند ششم شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز  بدون تغییر تصویب شد. بند هفتم برای تعیین حق الجلسه قرائت گردید.

مسعودی ریحان عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به بررسی ماده هفت شیوه نامه سرمایه گذاری اظهار داشت: تعداد نفرات در کمیته کارشناسی شده مشخص نیست، ابتدا باید تعداد مشخص شود البته این نفرات باید از تعداد مشخص افزایش نیابد. حق جلسه و پرداخت ها نیز از دیگر موضاعاتی است که باید مد نظر قرار گرفته شود. به طور مثال حق جلسه به بیش از 3 نفر پرداخت نشود.

اعضای شورای شهر با پیشنهاد مسعودی ریحان مخالفت کردند. بند ب ، ماده هفت بررسی وظایف کمیته کارشناسی سرمایه گذاری با اکثریت آرا به تصویب رسید. ماده 8 جایگاه سرمایه گذاری و مشارکت نیز تصویب شد

بررسی ماده ۹ وظایف مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت 

قلیزاده: دبیر شورای شهر با طرح این سوال که در بند سوم اخذ مجوز از کدام مرجع خواهد بود ادامه داد: کلمه فورمولاسیون در این بند به چه معنایی است.

بهشتی: عضو شورای شهر در پاسخ به قلیزاده گفت: از شورای عالی سرمایه گذاری مجوز اخذ خواهد شد.

ماده ۹ با حذف واژه های فرمولاسیون و فرآیند به تصویب رسید.

بررسی ماده ۱۰ هیات ارزیابی و ترکیب اعضا

مسعودی ریحان عضو شورای شهر تبریز اظهار داشت: کارشناسان مذکور در ترکیب هیات ارزیابی کارشناسان چه نهادی است؟

بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: کارشناسان مذکور، انتخابی از کارشناسان شهرداری است.

مسعودی ریحان خاطرنشان ساخت: انتخاب کارشناسان باید از میان کارشناسان دادگستری باشد چرا که در نهایت مشارکت کننده نیز باید احساس بی طرفی در رای کارشناسان داشته باشد.

 قلیزاده با بیان اینکه در مقوله ی ارزیابی دو شیوه وجود دارد، اظهار داشت: در مرحله نخست کارشناسان شهرداری ارزیابی می‌کند، در صورت عدم توافق، ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دیگر  انجام می‌شود. در مجموع کارشناسانی خارج از شهرداری برای تعیین عوارض و محاسبه آن وجود ندارد.

شهین باهر شهردار تبریز نیز با اشاره به این موضوع گفت: کارشناسان دادگستری با سایر کارشناسان نمی‌توانند یکجا جمع شوند، کارشناس دادگستری زیر موضوعی مهر می زند که خود قبول دارد، کارشناسان این شیوه نامه را نمی‌توان با کارشناسان رسمی دادگستری  تجمیع کرد.

وی افزود: می توان از کارشناسان دادگستری در بحث های مختلف از جمله تاسیسات و ساخت و ساز استفاده کرد.

مسعودی ریحان: عضو شورای شهر تبریز یادآور شد: برای این بند تبصره ای اضافه کنیم که کارشناسان شهرداری اگر رد شود نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد قبول باشد.

بهشتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: این کارشناسی قبل از مشارکت است. در کتابچه  روش های سرمایه گذاری را مشخص کرده ایم. اما قیمت را پس از اعلام آمادگی توسط مشارکت کننده و با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌کنیم.

وی تاکید کرد: حضور مشارکت کننده در کارشناسی قیمت گذاری الزامی شده و پس از این قیمت گذاری اگر این مبلغ، موزد اعتراض مشارکت کننده باشد، قیمت گذاری با کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد.

قلیزاده دبیر شورای شهر نیز اظهار داشت: برآورد اولیه توسط هیات ارزیابی شهرداری انجام میشود، در صورت اعتراض مشارکت کننده، مرجع ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری هستند. چنانچه ارزیابی آورده ها مورد اعتراض مشارکت کننده واقع شود مرجع تصمیم‌گیری، کارشناسان رسمی طرفین خواهد بود.

ماده ۱۰شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری تبریز با تغییرات فوق به تصویب رسید

بررسی ماده ۱۱ روش های انتخاب سرمایه گذار

قلیزاده با بیان اینکه روش‌های انتخاب سرمایه گذار بسیار قابل تامل و مناسب است. مادام که این روش ها شامل حال مشارکت کننده شود با ترک تشریفات همراه بوده و قانونی نخواهد بود. باید تبصره ای ذکر شود که شامل حال مشارکت کننده نمی شود.

اشرف نیا اظهار داشت: در مبحث سرمایه گذار، داده ها و کمک های ما چه چیزهایی خواهد بود؟ شروط ما چیست؟ ما در خصوص سرمایه گذار کلمه ی باید را نمیتوانیم استفاده کنیم.

وی متذکر شد: قوانین خاصی برای این سرمایه گذاری ها نداریم، برای هر سرمایه گذاری امکان رخ دادن اتفاقات بد و حتی شکست وجود دارد. این باید ها مانع از حضور سرمایه گذاران در شهر می شود. اما این قضیه در خصوص مشارکت کننده متفاوت است.

مسعودی ریحان گفت: کلمه ی باید از تبصره ی یک ماده یازده حذف شود. تبصره یک: سرمایه گذار «باید» گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح مورد نظر خود را به مدیریت سرمایه گذاری تحویل دهد.

بهشتی بیان کرد: وظیفه ما بستر سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است. ما باید در سرمایه گذار حس امنیت ایجاد کنیم. نمیتوان بدون ایجاد این حس از سرمایه گذار درخواست سرمایه گذاری کرد.

تبصره یک ماده یازدهم با حذف کلمه ی باید و تغییر به این صورت که «سرمایه گذار گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح مورد نظر خود را به شهرداری ارایه می‌دهد.» تصویب شد.

بررسی مصوبات کمیسیون شهرسازی و معماری (امکان سنجی حل مشکلات محلات موجود در پارک بزرگ)

بابایی اقدم رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر ابراز داشت: دستور جلسات تعیین شده بصورت عامدانه تعیین شده و علت این امر نرسیدن به اجماع برای انتخاب هیات رئیسه بوده است.

قلیزاده دبیر شورای شهر تبریز ادامه داد: اگر دستور جلسه را تغییر میدادیم،بازهم مورد اعتراض قرار میگرفت. با توجه به اعتراض ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری و ترک صندلی خود توسط وی دستور جلسات مرتبط با این کمیسیون از دستور جلسات حذف شود.

محمدزاده نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز گفت: دستورجلسه بر اساس تصمیم هیات رییسه انتخاب شده درحالی که بر اساس قانون باید انجام شود.

در ادامه از دو دستور دوم و سوم جلسه به دلیل ترک صندلی خود توسط رییس کمیسیون شهرسازی و معماری صرف نظر شد و به دستور چهارم جلسه مرتبط با اهدا مبلغی به یکی از کارکنان شهرداری پرداخت گردید و دستور جلسه با رای اکثریت تصویب شد.

دستور پنجم جلسه با موضوع اهدا مبلغ به یکی از کارکنان بازنشسته شهرداری قرائت شده و طبق مصوبه اعلام رای شد.

دستور ششم جلسه با موضوع اهدا مبلغ به یکی از شهروندان برای پرداخت هزینه های درمان با اعلام‌ موافقت اعضای شورا همراه بود.

گزارش رییس کمیسیون تحقیق ، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت تعاونی همشهری؛

آجودان زاده توضیح داد: در طول پنج ماه گذشته اقدامات انجام شده در کمیسیون تحقیق و تفحص بررسی شد.۲۰ سوال از شهرداری و شرکت همشهری مطرح شد. تناقضات بسیاری در پاسخ به سوالات وجود داشت که وقت بیشتری برای بررسی این موضوعات در نظر بگیرید.

اکبرنژاد رئیس شورای شهر تبریز گفت: در تبدیل وضعیت و تغییر قراردادها لطفا بگونه ای برخورد شود که تفاوتی بین افراد در این امر وجود نداشته باشد.

محمدزاده اظهار داشت: نامه ای که در آذرماه به دست ما رسیده نشان می دهد چند هزار نیرو جذب شهرداری شده‌اند. شهرداری می‌تواند با نیروهای خود قرارداد یکساله داشته باشند. از وزارت کشور ناظرانی بفرستند تا قرارداد مستقیم با نیروها ببند. کسانی که واقعا حقشان است این قرارداد به آنها زده شود.

مسعودی ریحان یادآور شد: شاخص های تبدیل وضعیت از تریبون شورا مطرح و مشخص شود تا هیچ شک و شبه ای در این امر ایجاد نشود.

شهین باهر شهردار تبریز در پاسخ به اظهارات اعضای شورای شهر گفت: دغدغه ما برای نیروهای شهرداری ایجاد احساس امنیت در خصوص آینده شغلی و تعصب به محل خدمت خودشان است. ما به فکر کارمندان شهرداری هستیم.

وی افزود: در عین حال پیگیر جزییات تبدیل وضعیت کارکنان هستیم و قصد داریم که شرایط شامل همه کارکنان باشد. اگر بخشنامه ارجاع شود، بزودی اعمال خواهد شد.

قرائت بخشی از مواد مرتبط با قوانین انتخابات هیات رییسه توسط فرج محمد قلیزاده:

1_مدت انتخاب هیات رییسه از انتخابات داخلی یکسال تمام است

2_در صورت عدم نتیجه گیری و انتخابات هیات رییسه قبلی تا انتخابات بعد به کار خود ادامه خواهد داد.

در نهایت اعضای شورای شهر در این جلسه به اجماعی برای انتخابات هیئت رئیسه دست نیافتند و جلسه صد و سی و پنجم شورای اسلامی شهر تبریز با تمدید وقت جلسه تا ساعت ۱۲ موافقت نشد.

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
 • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
 • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
 •