ایران، پیرترین کشور جهان در دهه آینده/ طرح تعالی جمعیت در پیچ وخَم هزینه‌ها
 • 1398/05/26 10:26
 • 112115
تکرار 20 ساله یک خطا؛

ایران، پیرترین کشور جهان در دهه آینده/ طرح تعالی جمعیت در پیچ وخَم هزینه‌ها

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در 50 ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت تهیه شده و توسط 50 نماینده به امضا رسیده است.

گروه اجتماعی آناج؛ رهبر انقلاب در مرداد سال 91 نیز بار دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت هشدار دادند و حتی از عبارت «خطا کردیم» در مورد سیاست های کنترلی دهه 70 و عدم پایش صحیح برای توقف این سیاست‌ها در سال های بعد استفاده کردند که همین امر نشان دهنده عمق فاجعه جمعیتی است.

ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان سال 91 فرمودند: «ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان و ﺑﺎﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺑﺎﺳﻮاد ﮐﺸﻮر، اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞ‌ھﺎی ﻣﮫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در ھﻤﯿﻦ آﻣﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻧﻘﺶ ﺟﻮان ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و آﮔﺎه و ﭘﺮﻧﺸﺎط و ﭘﺮﻧﯿﺮو را ﻣﯽ‌ﺑﯿﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ در ﯾﮏ ﺑﺮھﻪ ای از زﻣﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد؛ ﯾﮏ اھﺪاﻓﯽ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. آن طﻮری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﺎﻟﻢ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤِﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺰارش دادﻧﺪ، ﻣﺎ در ﺳﺎل 71 ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ از ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ، رﺳﯿﺪﯾﻢ. از ﺳﺎل 71 ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮف، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دادﯾﻢ؛ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪادﯾﻢ.اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ.»در حال حاضر تنظیم خانواده، جزو بهداشت باروری و بهداشت باروری، از مفاهیم حقوق بشری محسوب می‌شود. معمولاً ایجاد جنبه حقوق بشری برای انگاره‌ای خاص، آن را به یک دغدغه جهانی و ملی تبدیل می‌کند.

 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در 50 ماده توسط نمایندگان مجلس جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تهیه شده و توسط 50 نماینده به امضا رسیده است.

عمده چالش‌ها درباره این طرح تعالی جمعیت به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد، بنابراین باید تلاش کرد تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بند‌هایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کرده و طبیعتاً در حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است.
این سوال مطرح می‌شود که  آیا کاسته شدن بار مالی این طرح می‌تواند جوابگوی موارد مندرج در سیاست‌های کلی جمعیت اعم از رفع موانع ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران باشد و یا خیر؟ این موارد برشمرده شده به خودی خود از جمله تکالیف برخی از دستگاه‌ها هستند لذا با تغییر جهت و ماموریتی که به دستگاه‌ها وارد می شود آن‌ها را به این سمت سوق می‌دهد یعنی لزوماً همه این اقدامات قرار نیست بار مالی جدید و مضاعفی داشته باشد.

به‌عنوان مثال اگر قرار است صدا وسیما به طور معمول از آنتن خود برنامه پخش کند ما می‌توان این دستگاه را موظف کرد تا بخشی از برنامه‌های خود را به این موضوع‌ها اختصاص دهد. یعنی همان پولی را که برای برنامه‌های دیگر اختصاص می‌داد در این زمینه هزینه کند یا اینکه اگر آموزش و پرورش کتاب‌هایی را چاپ می‌کند و آموزش ارائه می‌دهد در این زمینه هم آموزش لازم را درج کند.

 سیاست‌های تشویقی در طرح مذکور اعم از ارائه سکه و یا تسهیلات قرض‌الحسنه به خانواده‌ها به چه نحوی خواهد بود سوال دیگری است که مطرح می شود در پاسخ باید گفت: این موارد همگی از این طرح حذف شده است 

محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح تعالی جمعیت در کمیسیون فرهنگی خبر داد و افزود: در این طرح به رکن خانواده که از ارکان مهم جامعه است در ابعاد مختلف توجه ویژه ای شده است و برای تقویت پایه‌های آن در حوزه های مسکن، حمایت های مالی، درمان و فرزندآوری زوج های جوان برنامه های بسیار خوبی پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه در این حوزه در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده کشور است، به فواید طرح مزبور برای پویایی خانواده ها و رشد جمعیت مورد تاکید مقام رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بندهای مهم این طرح مربوط به تامین بخشی از هزینه‌های درمان ناباروری است و حمایت‌های مالی و بیمه‌ ای برای متقاضیان این نوع در نظر گرفته شده است.

سعیدی ناباروری در بین زوج های جوان ایرانی را رو به ازدیاد ارزیابی کرد و ادامه داد: متوسط آمارهای مربوط به ناباروری در ایران بیش از ۲۰ درصد است که در مقایسه با آمارهای جهانی بیشتر است، لزوم تدوین قوانین و مقررات جدید و نوین برای حمایت های مالی و درمانی از این زوج ها را اجتناب ناپذیر می کند.

وی هزینه های درمان ناباروری در ایران را بالا برشمرد و گفت: در این خصوص مردم مطالباتی دارند که یکی از آنها مربوط به تامین هزینه های درمانی است چون اگر هزینه‌های درمان ناباروری خانواده تأمین نشود زندگی‌ جوانان دچار فروپاشی خواهد شد و از این رو توجه به این حوزه بسیار لازم و ضروری است.

سعیدی حمایت از ازدواج جوانان را از بندهای مهم طرح تعالی خانواده بیان و اضافه کرد: رابطه معنی داری بین افزایش سن ازدواج و ناباروری وجود دارد که اگر امکانات و شرایط ازدواج آسان برای جوانان فراهم شود به میزان قابل توجهی از بروز ناباروری زوج های جلوگیری خواهد شد چون یکی از دلایل مهم ناباروری افزایش سن ازدواج است.

وی هدف نهایی طرح تعالی جمعیت را کمک به رشد جمعیت بر اساس رهنودهای مقام رهبری بیان کرد و افزود: اینکه تعدادی از متخصصان امر اعتقاد دارند ایران در ۱۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد بود امری نگران کننده است که باید تدابیری اساسی و موثر در این خصوص اندیشیده شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیل به نرخ باروری ۲.۵ درصد در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ همراه با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ را از دیگر اهداف طرح تعالی جمعیت بیان کرد.

انتهای پیام/

کلید واژه ها:
تبلیغ داخلی آناج
مشاهده مطلب
نظر شما
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 • آناج نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی‌کند.
 • لطفآ از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمائید.
 • توصیه می‌شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشرشده، از مثبت و منفی استفاده فرمائید.
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی‌یابند.
 •