• 113882 |
  • 1398/08/16 |
  • 09:44

اختصاص ردیف بودجه به شرکت‌های دانش‌بنیان

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های مجلس در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: یکی از کارهای خوبی که در دو سال اخیر در مجلس اتفاق افتاده‌، اختصاص ردیف بودجه و تخصیص۱۰۰ درصدی اعتبارات برای شرکت‌های دانش بنیان است.
چاپ خبر