• 113648 |
  • 1398/08/06 |
  • 08:32

عکس/ خودروی ابوبکر بغدادی

روز گذشته مقامات آمریکایی ادعا کردند کاروان ابوبکر بغدادی مورد حمله هواگردهای امریکایی قرار گرفته است.

 

چاپ خبر