• 112798 |
  • 1398/06/30 |
  • 15:41
آمارها نشان می‌دهد؛

آذربایجان‌شرقی دارای بیشترین فوتی درمیان پنج استان

مطابق سالنامه سال ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور در آذربایجان‌شرقی بیشترین تعداد فوتی‌ها مربوط به مردان و در مناطق شهری بوده است.

به گزارش آناج، براساس سالنامه سال ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور، در سال گذشته ۳۷۷ هزار و ۲۴۵ نفر فوت کردند که در این میان پنج استان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند که یکی از این پنج استان، آذربایجان‌شرقی است.

بر اساس این آمار در سال گذشته 22 هزار و 53 نفر در آذربایجان‌شرقی فوت شده‌اند که از این حیث استان در رتبه چهارم بیشترین آمار فوتی‌ها قرار دارد. از بین این فوتی‌ها 12 هزار و 352 نفر مرد و 10 هزار و 178 نفر زن هستند.

همچنین این آمار نشان می‌دهد که آمار فوتی‌های شهری در آذربایجان‌شرقی با توجه به جمعیت شهرها بسیار بیشتر از روستا بوده و 16 هزار و 42 نفر در شهرها و 6 هزار و 488 نفر در روستاها فوت شده‌اند.

بر اساس این آمار استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان با توجه به آمار جمعیتی در رتبه‌های اول تا سوم بیشترین آمار فوت‌شدگان در کشور قرار گرفته‌اند و سمنان و چهار محال و بختیاری نیز کمترین آمار فوت‌شدگان را داشته‌اند.

انتهای پیام/

چاپ خبر