• 112678 |
  • 1398/06/25 |
  • 15:01
قانون پایستگی مدیران در شهرداری تبریز؛

علی مدبر، شهردار منطقه هشت تبریز شد/ نگرانی شهین‌باهر از دلشکستگی مدیران برکنار شده!

بعد از برکناری علی مدبر از ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز وی به عنوان شهردار منطقه هشت انتخاب شد.

گروه اجتماعی آناج: قانون پایستگی انرژی می‌گوید که مقدار انرژی در یک سیستم ایزوله ثابت می‌ماند. پیامد این قانون این است، که انرژی از بین نمی‌رود و به وجود نمی‌آید و تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود. اینکه این مساله چه ربطی به عرصه خبر و رسانه دارد باید عرض شود که هیچ! این قانون نه به عرصه رسانه که بلکه به شهرداری تبریز مربوط است؛ یعنی همان اداره‌ای که از قانون پایستگی انرژی پیروی کرده و قانون پایستگی مدیران را دنبال می‌کند!

روز گذشته در خبرها آمد که با حکم شهردار تبریز علی مدبر، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز برکنار و به جای وی مسعود برزگر جلالی معاون سابق و البته برکنار شده خدمات شهری شهرداری تبریز انتخاب شده است. تا بدین جای کار البته اگرچه بسیاری از این انتصاب بعد از آن برکناری جنجالی انتقاد کردند اما مساله عجیب نبود و تنها یک جابجایی مدیریتی به نظر می‌رسید که البته برخی رسانه‌ها معتقد بودند نتیجه تشتت گروه اقلیت شورا به هنگام انتخاب رئیس شورای شهر بوده است.

یک روز اما از حکم برکنار علی مدبر نگذشته بود که شهردار تبریز در حکمی تازه وی را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه هشت تبریز انتخاب کرد و این در حالی است که کمتر از سه ماه قبل شهردار منطقه هشت تغییر کرده بود! این مطلب طرح اشکال درباره یک سیستم معیوب است؛ سیستمی که به جای پرورش مدیران موفق تنها به تغییر مهره‌ها اکتفا می‌کند و نتیجه آن می‌شود که نه مدیران لایق به کارشان دلگرم و نه مدیران نالایق تنبیه می‌شوند.

شاید اوج تشویق‌ها و تنبیه‌ها در شهرداری تبریز محدود به تغییر مدیران در مناطق مختلف می‌شود که اگر مدیری موفق باشد به مناطقی مانند منطقه یک که درآمد بالا دارند می‌روند و مدیران برای تنبیه به مناطق کم‌برخوردار فرستاده می‌شوند! حال گویا انتصابات جدید نیز از همین شیوه پیروی می‌کند و شهردار تبریز تنها دست به تغییر مهره‌ها می‌زند و به جای شکستن دل مدیران! به جابجایی آنها بین مناطق و سازمان‌های مختلف اکتفا می‌کند.

انتهای پیام/

چاپ خبر