• 108831 |
  • 1397/12/19 |
  • 14:06
بلوای گرانی در بازار میوه؛

هرعدد پرتقال 1400 تومان، علی برکت الله!

در حالیکه با افزایش قیمت‌ها در بازار گوشت و مرغ در سفره مردم کمرنگ شده است؛ این روزها میوه نیز در حال خداحافظی از سبد خرید مردم است.

به گزارش آناج، افزایش قیمت‌ها در بازار و مشکلات معیشتی در زندگی مردم گره‌های کوری به وجود آورده که هیچ دندانی این گره‌ها را نمی‌تواند بازکند. تورم بی‌سابقه در کالاهای اساسی در یک سو و از سوی دیگر عدم نظارت و مدیریت در بازار باعث شده تا مشکلاتِ پیش روی مردم روز به روز بیشتر شود.

در این میان تورم بیسابقه به بازار میوه و صیفی‌جات هم رحم نکرده و قدرت خرید مردم در این بازار روز به روز در حال کاهش است. یک روز کاهوی 15 هزار تومانی و روز دیگر پرتقال 5 هزار تومانی برای مردم دردسرساز می‌شود. در حالیکه با افزایش قیمت در بازار حضور گوشت و مرغ در سفره مردم کمرنگ شده است؛ این روزها میوه نیز در حال خداحافظی از سبد خرید مردم است.

اگر برای خرید میوه به بازار مراجعه کنید متوجه خواهید شد که هر کیلوگرم پرتقال 5 هزار تومانِ ناقابل است! وقتی هم که فروشنده پنج عدد پرتقال درون کیسه برای شما می‌گذارد جمع مبلغ می‌شود؛ 7 هزار تومان یعنی هر عدد پرتقال 1 هزار و 400 تومان! علی برکت‌الله!

 

چاپ خبر