• پیمان دفاعی یونان و امارات علیه ترکیه

    یونان و امارات در بیانیه مشترک خود، نقض حاکمیت و حقوق حاکمیت یونان و قبرس به دست ترکیه و همچنین رفتارهای تهاجمی‌آن در خاورمیانه، جنوب شرقی مدیترانه و قفقاز جنوبی را محکوم کردند.