• سراب خانه دار شدن در کلانشهرها/ دولت روحانی برای تامین مسکن چه کرد؟

    گروه اجتماعی آناج: مسکن از اولیه ترین نیازهای انسان برای زندگی است و به تبع آن اولین قدم برای ازدواج تامین مسکن است، اگرچه بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند در ابتدای زندگی به جای خانه دار شدن اجاره نشین شوند؛ ترجیحی که در سالهای اخیر تبدیل به اجبار شده و خرید خانه برای جوانان به […]