• انیمیشن؛ به روایت ابن عربی! 

    رمز سیطره علم، فرهنگ و هنر غرب و پرمخاطب بودن محصولات سینمایی‌شان، همین نکته است که هر معنا و مفهوم انتزاعی را ساده و آن را عینی می‌کنند، درست برخلاف ما که میراث فرهنگ و ادب‌مان، گویی طبقه‌بندی «محرمانه» خورده است.