چندرسانه ای

آناج گزارش تاثیرات احداث خیابان 65 متری در خاواران؛

نابودی زیرساخت، فضای سبز و منطقه تاریخی خلعت‌ پوشان

گفته میشود در صورت احداث خیابان اتصال شهرک خاوران به میدان بسیج که از منطقه تاریخی خلعت پوشان می‌گذرد، بسیاری از زیرساخت‌ها و فضای سبز موجود در این منطقه تخریب خواهد شد.