چندرسانه ای

سردار شهید سید محمد حجازی یک ماه هدیه‌ی خدا آژیر بنفش

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها؛

وظیفه بنده صیانت از پرونده‌ها بود/ سه‌نماینده، تصمیم‌گیر نهایی

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی‌آذربایجان شرقی با حضور در تحریریه آناج به برخی از شائبه‌ها مبنی بر اعمال‌نظر در تصمیمات هیئت سه‌نفره پاسخ داد.