چندرسانه ای

چالش شورای شهر تبریز برای تفکیک سازمان ورزش شهرداری؛

موافقت اکثریت اعضا با مصوبه قبلی/ نماینده فرماندار: بجای اتهام، مصوبه خود را دقیق بخوانید!

مصوبه تفکیک سازمان ورزش شهرداری تبریز که با مخالفت فرمانداری تبریز همراه شده بود بار دیگر با رای اکثریت اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت.