چندرسانه ای

نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به وزیر بهداشت

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نامه ای به وزیر بهداشت نسبت به تحرکات پدرخواندگان حوزه سلامت استان هشدار داد.