چندرسانه ای

گزارش آناج از جزئیات جلسه شورای شهر تبریز؛

انتقاد بابایی‌اقدم از محیط زیست استان/ سرمایه گذاری در تبریز مفهوم ندارد

جلسه امروز شورای شهر تبریز با بررسی گزارش شهرداری در خصوص سرمایه گذاری و تصویب سلامت اداری به تصویب رسید.