چندرسانه ای

به بهانه فرارسیدن عاشورای حسینی؛

عاشورا یعنی تا فرصت ظهور حسینی بمانیم/ عاشورای 1401 آمد و عن قریب باید در بدرقه اش بسوزیم

عاشورا یعنی جولان جلوۀ صبر خدا در زمین وقتی خواهری زبان به عشق و بندگی می گشاید و چیزی جز زیبایی در کربلا نمی بیند.