چندرسانه ای

پوستر/ شهر فرنگ! پوستر/ واکسن آمریکایی پوستر/ پوسیدگی از درون

رئیس کمیته امداد کشور در تبریز؛

تکذیب کمک به نیازمندان دیگر کشورها/ غوغای خیّرین آذربایجان‌شرقی در سال 99

سیدمرتضی بختیاری گفت: ما با خیریه‌های دیگر کشورها تبادل تجربیات داریم اما کمکی به نیازمندان سایر کشورها نمی‌شود.